top of page

Ron Cohen

 Creative Digital

״

הפעם הראשונה שתפסתי גל הייתה בגיל 14. שנה שלמה ישבתי במים, כלומר תפסתי גלים לפני אבל לא כאלה. הים לא היה סוער במיוחד באותו קיץ אבל הפתיע מידי פעם. ראיתי אותו מרחוק בדיוק כמו שהוא ראה אותי. לקחתי נשימה עמוקה בטעם של מלח, לבשתי חיוך והתחלתי לחתור, הרגשתי איך הזרם של כל המים בעולם מתכנס לנקודה אחת. חצי שניה לאחר מכן התחלנו לרקוד כמו שרק גל בקצב ים תיכוני ידע להוביל. הריקוד הוליד חיבור והחיבור יצר משמעות.

עם השנים שעברו, הגל הזה והגלים שבאו אחריו לימדו אותי שגלים זה לא רק בים ושבכל דבר יש משמעות,  גם ברגע הזה.

רון-תמונה-תיק-עבודות.png

״

bottom of page